Generative interactive portraits

Type: Interactive generative artwork

Duration: Endless

Year: 2024

Format: 4K resolution

Programming: Vadim Lobanov

Sound: n.a.

Technique: Own developed software, Unity, drawing, painting,

Dit digitale interactieve kunstwerk is het resultaat van een twee jaar durende samenwerking met Vadim Lobanov. Samen hebben we intensief aan dit project gewerkt, waarbij Vadim generatieve software heeft ontwikkeld in de Unity-engine. Deze software stelt ons in staat om voortdurend nieuwe portretten te genereren op basis van fragmenten uit honderden van mijn originele portrettekeningen en schilderijen. De combinaties zijn eindeloos, en wat dit project nog boeiender maakt, is dat het interactief is. Het reageert op aanrakingen op het scherm, waardoor de toeschouwers een actieve rol kunnen spelen in de ervaring.

This digital interactive artwork is the result of a two-year collaboration with Vadim Lobanov. Together we worked intensively on this project, where Vadim developed generative software in the Unity engine. This software allows us to continuously generate new portraits from hundreds of fragments of my original portrait drawings and paintings. The combinations are endless, and what makes this project even more fascinating is that it is interactive. It responds to touches on the screen, allowing viewers to take an active role in the experience.