Music video

Type: Illustrations/designs

Year: 2012

Client: Horse Company

Technique: collage, photoshop

Voor de Nederlands band The Horse Company ontwierp ik alle illustraties die later werden gebruikt in combinatie met een live-action optreden van de band tegen groene schermen. Ik creëerde een rijk geïllustreerde wereld met veel structuren en patronen. Alle collages zijn met de hand gemaakt en later ingescand naar de computer.

For the Dutch band The Horse Company I designed all the illustrations that were combined with live-action performance of the band against green screens. I created a illustrated world that is richly detailed with lots of structures and abstract patterns. All the collage elements were made by hand and later scanned to the computer.