Groene Hart

Type: Animation

Duration: 00:33

Year: 2015

Format: HD video

Commissioned by: Groene Hart

Technique: collage, drawing, computer(compositing)

Een korte animatie om het groene hart gebied in nederland te promoten. De animatie werd vertoond op verschillende beurzen en als onderdeel van een campagne.

A short animation to promote the green heart area in the Netherlands. The animation was shown at various fairs and as part of a campaign.