Nature

Type: Animation

Duration: 3:47

Year: 2020

Format: HD video

Location: Den Haag, Gemeente Museum

Music: Various

Client: N/A

Technique: collage, Photoshop, video, drawing, After Effects,

Deze animatie is geselecteerd voor de Zomerexpositie 2015 in het Gemeente Museum in Den Haag. Het thema voor de expositie is ‘’Woest’’ Voor mij heeft het thema woest meerdere betekenissen, zo kunnen mensen en hun gedrag woest zijn, zo woest als wilde dieren. Dit heb ik in de animatie uitgebeeld door tijgers in mensen te laten transformeren. Bossen zijn ook woest. Ik heb er daarom voor gekozen om de toeschouwer door een woest bos heen te laten voeren. Ik ben begonnen met het maken van tekeningen, schilderingen, en foto’s. Dit alles heb ik op de computer samengevoegd en tot leven gebracht met animatie-software.

This animation is selected for the Summer Exhibition in 2015 Gemeente Museum in The Hague. The theme for the exhibition is” Wild ” For me, the theme ‘’Wild’’ has multiple meanings, so can people and their behavior be wild, as wild as animals. Therefor I have depicted this in the animation by transforming tigers into humans. Forests are also wild. I have therefore chosen to carry the viewer through a forest. I started making drawings, paintings, and photographs. All this I have put together on the computer and brought to life with animation software.