Soulbranding

Type: Animation

Duration: 05:20

Year: 2014

Location: n.a.

Client: Soulbranding

Music: Praful music

Voiceover: Ilonka de Haan (Soulbranding)

Technique: collage, Photoshop, drawing, After Effects

Animatie die de essentie van Soulbranding uitlegt. Ik heb de animatie ontworpen en uitgevoerd na aanleiding van een ontvangen script. De animatie wordt vertoond op de website van Souldbranding en op social media.

Animation that explains the essence of Soulbranding. I designed and executed the animation after a received script. The animation is displayed on the website of Souldbranding and social media.